Please add sliding bar widget here...
 
شماره تماس: 09120031631

پروژه مجتمع ویلایی پلیکان

مجتمع ویلایی پلیکان در زمینی به مساحت تقریبی سی هزارمتر مربع در دوفاز در منطقه آزاد انزلی و در شهر توریستی زیبا کنار واقع گردیده است.